Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CENTEL  Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

Spółka została zlikwidowana i wykreślona z KRS w 2011 roku